Kinderen

Uw kind leert zijn of haar stem als instrument kennen en dat in te zetten. Tevens kan zangles bijdragen aan: gevoel voor ritme, muzikaal gehoor, affiniteit met muziek, spraak- en articulatie, een vergroot gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

In het kort:

  • Zangles voor kinderen (8 tot 18 jaar)
  • Lessen van 30 of 45 minuten
  • Vast lesmoment in de week (1x per week of 1x per 14 dagen)
  • Schoolvakanties worden aangehouden (dit resulteert in 40 lesweken in het jaar)
  • Facturatie geschiedt per periode (10 lesweken) vooraf
  • Kosten privéles: € 25,- per les (45 min.) of € 17,50 per les (30 min.)
  • Kosten Duoles (2 kinderen tegelijk, 45 minuten): € 15,- p.p. per les
  • Proefles: € 10,- (45 minuten) waarna eventuele inschrijving volgt op basis van beschikbaarheid

Zangles geven aan kinderen vergt een andere aanpak dan bij volwassenen. Kinderen zijn zich nog niet zo bewust van wat er in hun lichaam gebeurt en kunnen hier dus ook moeilijker controle over houden. Ook is hun fysiek nog niet geheel ontwikkeld, bijvoorbeeld die van het strottenhoofd. Bovendien hebben kinderen vaak een veel kleinere concentratiespanne dan de meeste volwassenen.

Bij kinderen werk ik daarom vanuit een andere, speelsere invalshoek. Door diverse oefeningetjes ontdekken leerlingen op een speelse manier hun eigen lichaam, hun stem, hun creativiteit, muzikaliteit en persoonlijke voorkeuren. Door het speelse karakter van de oefeningen blijft zangles ook voor hen leuk, leerzaam en interessant! Uiteraard kiezen ook zij per les een of meerdere nummers waarmee ze aan de slag willen.

Minimaal 1 keer per jaar krijgen leerlingen de kans zich aan elkaar en hun familie/ bekenden te laten horen tijdens een leerlingenconcert.